Bromazolam Benzodiazepine

10,00

Heb je een vraag? Wij zijn 24/7 bereikbaar via Whatsapp!

(+31) 6 28696987 Begin Whatsapp chat!

Beschrijving

Wat is Bromazolam Benzodiazepine?

Bromazolam is een benzodiazepine-derivaat dat behoort tot de klasse van psychoactieve stoffen. Het is een analogon van de bekende benzodiazepine alprazolam(Xanax) en staat bekend om zijn kalmerende en anxiolytische (angstverminderende) eigenschappen. Bromazolam wordt vaak gebruikt als onderzoekschemisch materiaal en heeft een invloed op het centrale zenuwstelsel door interactie met de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur (GABA). De pellets die wij aanbieden bevatten 3mg Bromazolam per pellet.

Effecten van Bromazolam

De effecten van Bromazolam zijn vergelijkbaar met die van andere benzodiazepines. Gebruikers melden een gevoel van ontspanning, verminderde angst en een kalmerend effect. Het kan ook leiden tot sedatie en een verminderde reactietijd. Het is echter cruciaal op te merken dat onverantwoordelijk gebruik of overmatige dosering kan resulteren in bijwerkingen, waaronder slaperigheid, duizeligheid en geheugenproblemen. Wij zeggen hierbij nadrukkelijk dat wij dit product voor onderzoeksdoeleinden aanbieden en niet voor menselijke consumptie. Hieronder een schematische weergaven van mogelijke effecten van Bromazolam

 Effecten:

 1. Kalmerend: Bromazolam staat bekend om zijn kalmerende eigenschappen, waardoor gebruikers een gevoel van rust en ontspanning ervaren.
 2. Angstvermindering: Het kan de angstniveaus verminderen, resulterend in een gevoel van emotionele stabiliteit.
 3. Sedatie: Sommige gebruikers ervaren milde tot matige sedatie, wat kan leiden tot ontspanning en vermoeidheid.
 4. Verlaagde Reactietijd: Bromazolam kan de reactietijd vertragen, wat belangrijk is om in overweging te nemen bij activiteiten die alertheid vereisen.
 5. Lichte Euforie: Sommige gebruikers rapporteren een mild gevoel van euforie, hoewel dit niet universeel is.
 6. Slaperigheid: Overmatig gebruik kan leiden tot ernstige slaperigheid en tot dutjes overdag.

Veiligheidsaanbevelingen

 1. Verstandige Dosering en Frequentie: Houd strikt vast aan de aanbevolen doseringen en vermijd overmatig gebruik. Het respecteren van doseringsrichtlijnen minimaliseert het risico op ernstige sedatie en ongewenste bijwerkingen. 0,5 tot 3 mg worden door onderzoekers op internet vaak aangehouden.
 2. Grondig Onderzoek en Informatievergaring: Verdiep uzelf in gedetailleerde informatie over Bromazolam voordat u het gebruikt. Een goed begrip van mogelijke effecten, risico’s en interacties met andere stoffen is essentieel voor verantwoord gebruik.
 3. Onderzoek in een Veilige Omgeving: Neem Bromazolam alleen in een veilige, vertrouwde omgeving waar de kans op letsel of ongelukken geminimaliseerd is. Gebruik het vermijd in situaties waarin alertheid en snel reactievermogen belangrijk zijn.
 4. Actieve Gezondheidsmonitoring: Houd uw gezondheid actief in de gaten tijdens en na het onderzoek van Bromazolam. Wees alert op tekenen van mogelijke bijwerkingen en zoek onmiddellijk professionele medische hulp indien nodig.
 5. Vermijd Combinaties met Andere Stoffen: Voorkom het combineren van Bromazolam met andere stoffen, vooral alcohol en andere depressiva. Dergelijke combinaties kunnen leiden tot potentieel gevaarlijke interacties en een verhoogd sedatief effect.

Prijzen

Actie vanaf 3 stuks 5 euro extra per pellet

Aantal pellets Totale prijs Prijs per stuk
1 €10 €10
2 €15 €7,50
3 €2o €6,65
4 €25 €6,25
5 €30 €6
6 €35 €5,80
7 €40 €5,70
8 €43 €5,35
9 €45 €5
10 €50 €5
12 €60 €5
15 €75 €5
20 €95 €4,75